Morr

Priest of Morr

Morr – Bóg Śmierci

Bóg śmierci i władca świata umarłych, a także marzeń sennych i przepowiedni. Jak głoszą mędrcy jest mężem Vereny, która doradza mu w wielu kwestiach.

Morra przedstawia się zazwyczaj jako wysokiego, wyglądającego na zamyślonego mężczyznę o nieobecnym spojrzeniu i arystokratycznych manierach. W kulcie Morra najczęściej używanymi symbolami są brama (w formie dwóch prostych filarów i prostopadłej do nich poprzeczki) oraz kruk (który jest uznawany za zwierzęcą formę tego bóstwa). Bogu śmierci przypisuje się kolor czarny.

Obdarzany jest on czcią głównie przez osoby pogrążone w żałobie po zmarłych bliskich, jak również niektórzy iluzjoniści (ci, którzy nie przyjmują Ranalda jako swego patrona).

Kapłani Morra zajmują się głównie odprawianiem ceremonii pogrzebowych, dbają również o cmentarze (przy których zawsze znajdują się ich świątynie). Wszyscy duchowni Morra zobowiązani są do pilnowania szczątków zmarłych, aby ich spoczynek nie został zakłócony. Z tego powodu przeciwstawiają się nekromantom i wyznawcom Khàine’a.

Crow

Morr

Warhammer - Oko za Oko radekg radekg