Wskaźnik Krytyków

Critical Rating (CR) – Wskaźnik Krytyków (CR)

Wskaźnik Krytyków (CR) użytej broni określa ile Ikon Darów jest wymaganych aby zadać 1 Obrażenie Krytyczne. Broń z Wskaźnikiem Krytyków 3 przekształca 1 Obrażenie Zwykłe na 1 Obrażenie Krytyczne jedynie jeśli, w użytej do ataku puli kości, znajdują się 3 Ikony Darów BoonBoonBoon.

Wskaźnik Krytyków

Warhammer - Oko za Oko radekg radekg