Szaleństwo

Chwilowe szaleństwo (Temporary Insanity)

Nadwyrężona Siła Woli (Distressed Willpower)

Jeśli postać ma Nadywrężoną cechę Siła Woli wtedy za każdym razem gdy otrzyma dodatkowy punkt Stresu musi wylosować kartę Szaleństwa. Jeśli karta Szaleństwa nie pasuje do sytuacji, za którą Bohater otrzymał punkty stresu to Postać unika Chwilowego Szaleństwa.

Jeśli postać otrzymała już kartę Szaleństwa podczas tej walki/spotkania, wtedy zamiast losować nową kartę, musi położyć żeton na ostatnio otrzymaną kartę Szaleństwa.

Wyczerpanie (Strain)

Jeśli postać jest Wyczerpana, wtedy za każdym razem gdy otrzyma dodatkowe punkty Stresu lub Zmęczenia automatycznie otrzymuje kartę Szaleństwa. Kartę losuje się ze stosu dopóki nie wylosuje się karty pasującej do obecnej sytuacji. Nie ma również znaczenia czy postać już otrzymała kartę Szaleństwa podczas tej walki/spotkania.

Dodatkowo, na karcie należy położyć tyle żetonów ile Postać otrzymała punktów Stresu lub/i Zmęczenia.

Przykład:

Bohater jest wyczerpany i otrzymuje dodatkowe 2 punkty Zmęczenia oraz 1 punkt Stresu. Losuje nową kartę Szaleństwa i kładzie na niej 3 żetony.

Szaleństwo (Insanity)

Na koniec aktu/rozdziału bohater, który jest Chwilowo Szalony musi wykonać test Siły Woli dla każdej karty Chwilowego Szaleństwa. Jeśli wyrzuci minimalnie tyle sukcesów ile żetonów leży na danej karcie, wtedy karta Szaleństwa jest odkładana. W przeciwnym wypadku Chwilowe Szaleństwo staje się Szaleństwem.

Leczenie Szaleństwa

Aby pozbyć się Szaleństwa postać musi odnieść sukces w tylu testach Dyscypliny ile wynosi natężęnie (intensity) szaleństwa. Jeden taki test, można wykonywać raz na miesiąć.

W przypadku porażki i wyrzucenia minimum dwóch ikon zguby (Banes) BaneBane , nie tylko Bohater nie posunął się do przodu w leczeniu szaleństwa ale wręcz zabiera mu się jeden sukces z drogi do zdrowia.

Wydawanie punktów doświadczenia

Alternatwynie, Postać może wydać swoje Punkty Doświadczenia w ilość równej natężęniu (intensity) szaleństwa aby wyleczyć Szaleństwo.

Wydawanie punktów szczęścia

Bohater może Chwilowo pozbyć się efektów Szaleństwa wydając tyle Punktów Szczęścia ile wynosi Srogość (Severity) karty. Karta pozostaje nieaktywna do kónca obecnej walki/spotkania.

Szaleństwo

Warhammer - Oko za Oko radekg radekg