Leczenie

Leczenie naturalne

Za każdą pełną przespaną noc postać leczy ilość ran równą charakterystyce Wytrzymałość.

Test Odporności

Postać może spróbować przetestować swoją umiejętność Odporność (Wytrzymałość).

  • Test jest ŁATWY Violet dice jeśli postać jest lekko ranna
  • Test jest ŚREDNI Violet diceViolet dice jeśli postać jest Krytycznie Ranna.

Jeśli test zakończył się sukcesem – postać zamienia JEDNĄ Krytyczną Ranę o wartości RÓWNEJ LUB MNIEJSZEJ od ilości sukcesów Fortune, wyrzuconych w puli testu, na ranę zwykłą. Dodatkowo bohater leczy tyle ran zwykłych ile uzyskał Ikon Darów Boon .

Pierwsza Pomoc (Inteligencja)

Inni bohaterowie mogą wspomóc test używając swojej umiejętności Pierwsza Pomoc (Inteligencja), używając takich samych zasad dotyczących trudności testu. Jeśli test na Pierwszą Pomoc się powiódł, ranny bohater uzyskuje jedną kostkę szczęścia Boon za każdy uzyskany sukces Fortune. Dodatkowo (w przypadku sukcesu) jedną kostkę szczęścia Boon za wygenerowane 2 lub więcej Ikon Darów BoonBoon.

Medycyna (Inteligencja)

Postać z umiejętnością Medycyna (Inteligencja) może wspomóc test odporności. Jeśli test się powiedzie, ranny bohater uzyskuje dodatkową kość ekspercką Yellow dice. Dodatkowo, w przypadku sukcesu, jedną kość ekspercką Yellow dice za wygenerowanie 2 lub więcej Ikon Darów BoonBoon .

Pomoc natychmiastowa

Postać może udzielić Pierwszej Pomocy (Inteligencja) rannemu bohaterowi. Trudność testu j.w.
W przypadku sukcesu, ranny odzyskuje ilość ran równych ilości sukcesów Fortune w teście ale maksymalnie do wartości cechy Wytrzymałość.

Pierwsza Pomoc może również zaleczyć Rane Krytyczną. W tym celu pomagający musi uzyskać tyle sukcesów Fortune, ile wynosi wartość Rany Krytycznej (lub więcej). W przypadku sukcesu, Rana Krytyczna staje się Raną Zwykłą do końca dnia.

W przypadku uzyskania conajmniej 2 Ikon Zguby BaneBane ranny bohater otrzymuje natychmiastowo 1 poziom stresu oraz 1 poziom zmęczenia. Jeśli test Pierwszej Pomocy dotyczył Rany Krytycznej – bohater otrzymuje dodatkowo 1 Ranę Zwykłą

  • Medycyny nie można użyć do natychmiastowej pomocy!
  • Test natychmiastowej Pierwszej Pomocy można użyć tylko raz na zadane obrażenia!

Leczenie

Warhammer - Oko za Oko radekg radekg